Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Σχετικά με την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και την αναβληθείσα διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο (5-3-2015) Η Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Μοσχάτου - Ταύρου «Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή» δηλώνει τα εξής: 1.…