Επιχειρησιακό πρόγραμμα στην Δημ. Κοινότητα Ταύρου

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Επιχειρησιακού προγράμματος στη Δημ. Κοινότητα Ταύρου Με αφορμή την διατύπωση εντός του σχεδίου για την ισόρροπη ανάπτυξη των δύο κοινοτήτων, τονίζουμε την ανάγκη οι πόροι που θα κατευθυνθούν τα επόμενα χρόνια…