/“Ο φόβος του δημάρχου οδηγεί σε ενέργειες πανικού”

“Ο φόβος του δημάρχου οδηγεί σε ενέργειες πανικού”

 

“Ο φόβος του δημάρχου οδηγεί σε ενέργειες πανικού”

Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του νόμου 3852 / 2010 αναφέρει: “Για την αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων η δημοτική αρχή οφείλει να παραχωρεί σε αυτές κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη”.
Στα πλαίσια εφαρμογής του νόμου η Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Μοσχάτου – Ταύρου “Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή” από την επομένη μέρα συγκρότησης του Δημοτικού Συμβουλίου το 2014 ζήτησε την εφαρμογή του νόμου με παραχώρηση χώρου.
Μετά από πολλές διαμαρτυρίες, που έφτασαν μέχρι και αποχώρησή μας ως μείζονα αντιπολίτευση από το δημοτικό συμβούλιο, παραχωρήθηκε στις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου χώρος στο δημαρχείο του Ταύρου τον Οκτώβριο του 2016. Μας παραδόθηκε μάλιστα και κλειδί.
Από τότε μέχρι τώρα ο χώρος χρησιμοποιείται κανονικά σε εβδομαδιαία βάση από την δημοτική μας κίνηση. Ώσπου λάβαμε την εξής “επείγουσα” επιστολή: “………Ο χώρος του 2ου ορόφου του πρώην δημαρχείου Ταύρου χρησιμοποιείται από τις δημοτικές παρατάξεις στα πλαίσια των καθηκόντων τους για τη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου μας και δεν αποτελεί έδρα Δημοτικών κινήσεων στην οποία μπορούν να διοργανώνουν γενικές συνελεύσεις και υπ΄ αυτή την έννοια δεν αποτελεί χώρος σας………” (10/12/2018).
Η καθεστωτική νοοτροπία που λέμε. Ο Δήμαρχος και η δημοτική πλειοψηφία ερμηνεύουν όπως θέλουν τον νόμο. Η αποδοτικότερη λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων κατά την γνώμη τους πρέπει να περιορίζεται μόνο στη συμμετοχή μας στις επιτροπές και στα συμβούλια. Και όταν ο νόμος λέει παραχώρηση χώρου κατάλληλα εξοπλισμένου στις δημοτικές παρατάξεις, εκείνοι εννοούν γραφεία κλειστά στους δημότες. Έτσι αντιλαμβάνονται τις συμμετοχές διαδικασίες.
Είναι γεγονός ότι εδώ και δυο μήνες, που η Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Μοσχάτου – Ταύρου “Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή” προχώρησε σε εκλογή νέου επικεφαλής του Μπάμπη Μπιλίνη, ο Δήμαρχος και η δημοτική πλειοψηφία απασχολούν τις υπηρεσίες του Δήμου στην κατεύθυνση να βρίσκουν τρόπους παρεμπόδισης της λειτουργίας της.
Σύμφωνα με τις καταστατικές αρχές μας, όπως ήδη απαντήσαμε στον δήμο, μοναδικό αποφασιστικό όργανο της Ριζοσπαστικής Δημοτικής Κίνησης Μοσχάτου – Ταύρου “Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή” είναι η συνέλευσή της. Εκεί αποφασίζουμε και και τη θέση που θα εκφράσουν οι δημοτικοί της σύμβουλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και οι εκπρόσωποί της στα νομικά πρόσωπα του Δήμου και στις επιτροπές.
Η συμμετοχική διαδικασία είναι συστατικό της ίδιας της ύπαρξης της κίνησής μας.
Καταλαβαίνουμε ότι αυτά δεν είναι εύκολα κατανοητά από τους εκφραστές του δημαρχοκεντρικού μοντέλου, αλλά ας κάνουν μια προσπάθεια να προσαρμοστούν στην νέα κατάσταση.
Θα αντιπαρατεθούμε σε θέσεις και προγράμματα.
Μην μας το κάνετε τόσο εύκολο…..
12-12-2018
Η συνέλευση της
Ριζοσπαστικής Δημοτικής Κίνησης Μοσχάτου – Ταύρου
“Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή”

 

36Shares