/Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου: «Ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώσατε…»

Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου: «Ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώσατε…»

Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου: «Ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώσατε…»

Με πρωτοφανείς για νομικό πρόσωπο διαδικασίες, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου.
Τα μέλη κλήθηκαν να εγκρίνουν τον απολογισμό έχοντας μπροστά τους έναν εκτυπωμένο συνοπτικό πίνακα εσόδων εξόδων με την υπογραφή της Προέδρου και του λογιστή (!!!) που έχει προσληφθεί ως εξωτερικός συνεργάτης με χρήματα της Σχολικής Επιτροπής. Ο πίνακας συνοδεύονταν από άλλους ανυπόγραφους πιο αναλυτικούς πίνακες, εν πολλοίς ακαταλαβίστικους για όσους δεν έχουν σπουδάσει την οικονομική επιστήμη. Ο υπό έγκριση απολογισμός ετέθη σε διαδικασίες αδιαφάνειας, αφού δεν προσκομίστηκαν το βιβλίο «ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ» μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά (τιμολόγια-αποδείξεις), σύμφωνα με την Υ.Α. 8440/25-2-2011 και τα ενσωματωμένα παραρτήματά της, ούτε το αντίγραφο του λογαριασμού τραπέζης για την πιστοποίηση του χρηματικού υπολοίπου. Ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώσατε…
Οι εκπρόσωποι της Δημοτικής μας Κίνησης, «Πολίτες σε δράση για την Ανατροπή», έθεσαν τα παραπάνω ζητήματα ως παράτυπα, για να δεχθούν μια πρωτοφανή επίθεση και ειρωνείες από μερίδα μελών της πλειοψηφούσας δημοτικής αρχής. Διακεκριμένο, δε, μέλος της έφτασε στο σημείο να ζητά να μπει σε ψηφοφορία η προσκόμιση των παραστατικών (τιμολόγια-αποδείξεις)!!!
Στη συνέχεια τα μέλη μας ανέδειξαν με στοιχεία από τον απολογισμό την πλαστή εικόνα που παρουσιάστηκε κι αποκάλυψαν ότι δεν είναι ένας πλεονασματικός απολογισμός, με υπόλοιπο για χρήση του 2019 ύψους 92.994€, αλλά ελλειμματικός κατά 11.000€ !!!, αφού τα ανεξόφλητα τιμολόγια είναι περίπου 104.000€ !!!
Συνακόλουθα, αναλύοντας τα έξοδα από το συνοπτικό πίνακα επισημάνθηκε η τεράστια αύξηση των εξόδων στο σκέλος που αφορά στα έξοδα συντήρησης-επισκευής, αφού το έτος 2017 το αντίστοιχο ποσό ήταν 26.000€, ενώ για το έτος 2018 ήταν 72.000€. Σε ό,τι αφορά στα έξοδα κάθε σχολικής μονάδας, αναδείχθηκε, επίσης με στοιχεία, η ανισοκατανομή των χρημάτων που ξοδεύτηκαν για κάθε μαθητή και η αδικία που υφίστανται τα σχολεία που δεν έχουν «μεσάζοντα» στο Δήμο. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του απολογισμού, για κάθε μαθητή κάποιου δημοτικού σχολείου στο Μοσχάτο ξοδεύτηκε το ποσό των 103€, ενώ για κάθε μαθητή άλλου σχολείου ξοδεύτηκε το ποσό των 56€, σχεδόν το μισό δηλαδή. Αντίστοιχα παράδειγμα υπάρχει και για τον Ταύρο, όπου σε ένα σχολείο ξοδεύτηκε ανά μαθητή το ποσό των 114€, ενώ για άλλου σχολείου μόλις 43€!!!
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν πως, και στα νομικά πρόσωπα η πλειοψηφούσα δημοτική αρχή διέπεται από μία καθεστωτική νοοτροπία χρησιμοποιώντας τακτικές Μαυρογιαλούρου κι επιδεικνύει σε κάθε περίσταση την αλαζονεία της πλειοψηφίας.
Η διαχείριση των δαπανών της Σχολικής Επιτροπής, εκτός από τη νομιμότητά της που τίθεται εν αμφιβόλω, αφού δεν προσκομίζονται τα στοιχεία, προκαλεί και επί της ουσίας ανισομέρειες και αναξιοκρατία μεταξύ των σχολείων.
Η επιλογή να μην κατανέμονται τα χρήματα του κράτους στα σχολεία, παρά την πρόβλεψη της σχετικής Υπουργικής Απόφασης 8440/25-2-2011 (άρθ. 2, Κατανομή πιστώσεων
Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων.),
εκτός από παράτυπη είναι και άδικη και αναξιοπρεπής για τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.
Από το 2011 διεκδικούμε σταθερά την κατανομή των χρημάτων του κρατικού προϋπολογισμού που παίρνει κάθε τρεις μήνες η Σχολική Επιτροπή στον υπολογαριασμό του κάθε σχολείου με αναλογικό, δίκαιο και διαφανή μαθηματικό τύπο, ώστε με το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας να διαχειρίζεται αυτόνομα τα δικά του χρήματα. Διότι, στο τέλος τέλος τα χρήματα ανήκουν στους μαθητές και κανείς δεν τους κάνει χάρη, όταν ξοδεύονται για τη λειτουργία του σχολείου.
• Κατάθεση των χρημάτων στον υπολογαριασμό των σχολείων
• Αυτόνομη λειτουργία των σχολείων, χωρίς έξωθεν παρεμβάσεις
• Διαφάνεια-δικαιοσύνη-αξιοκρατία
Μοσχάτο, Μάρτιος 2019

0Shares