/Ο Μπάμπης Μπιλίνης στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής

Ο Μπάμπης Μπιλίνης στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής

Ο Μπάμπης Μπιλίνης υποψήφιος δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος εκπροσώπησε τον Οργανισμό στην συνεδρίαση της Ειδικής μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής με θέμα “Τον Προγραμματισμό του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης για το έτος 2019”. Παρακολουθείστε την εισήγηση του:
0Shares