/Πρωταγωνιστικός ο ρόλος των Περιφερειών και των Δήμων στην Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πρωταγωνιστικός ο ρόλος των Περιφερειών και των Δήμων στην Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το να γίνουν οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης (SDG) βάση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για μια βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030 αποτέλεσε το επίκεντρο της συζήτησης με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jyrki Katainen κατά τη 135η Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ).

Τα μέλη της ΕτΠ υιοθέτησαν τη γνωμοδότηση του κ. Arnoldas Abramavičius (LT / EPP), με επίκεντρο τον ρόλο των περιφερειών και των πόλεων στην εδραίωση των SDG (Στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη).

Οι 17 Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη (SDGs) – που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2015 – αποτελούν τον οδηγό της μελλοντικής πορείας της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στον πλανήτη. Κάθε ένας από τους 17 στόχους έχει συγκεκριμένες δράσεις (169 στόχοι συνολικά) με στόχο τον τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξασφάλιση της ευημερίας έως το 2030. Τον Ιανουάριο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα έγγραφο προβληματισμού για μια πιο βιώσιμη Ευρώπη και πρότεινε τρία σενάρια για το πώς θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι στόχοι και οι σκοποί. Ένα από τα προτεινόμενα σενάρια ήταν να υιοθετήσει η ΕΕ μια γενική στρατηγική της ΕΕ για τα SDG. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εξέφρασε την επιθυμία να συμμετάσχει καθοριστικά προχωρώντας περαιτέρω.

«Εάν η ΕΕ θέλει να δείξει ότι είναι σοβαρή πάνω στο θέμα της ισότητας και της αλλαγής του κλίματος, η βιωσιμότητα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή υποσημείωση, και να γίνει η καθοδηγητική πυξίδα για την επόμενη δεκαετία. Οφείλουμε να δεσμευτούμε πλήρως για τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2030. Η Επιτροπή των Περιφερειών θα συνεχίσει να θεωρεί ως δεδομένο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση: πρέπει να οικοδομήσουμε μια βιώσιμη ΕΕ σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους Δήμους », δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕτΠ Karl Heinz Lambertz.

Δεδομένου ότι το 65% των 169 στόχων που περιλαμβάνονται στα 17 SDG δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή υπο-εθνικών φορέων (ΟΗΕ), η bottom-up προσέγγιση και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που τέθηκαν από την United Nations Agenda 2030.

Μια πρόσφατη έρευνα της ΕτΠ που πραγματοποιήθηκε από κοινού με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ σχετικά με τις τοπική και περιφερειακή συνεισφορά στα SDG, δείχνει ότι το 59% των ερωτηθέντων βρίσκεται στη διαδικασία εφαρμογής των SDG.

Πηγή: myota gr

0Shares