/Καταδικάζει την έξαρση της αστυνομικής βίας το Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου – Ταύρου

Καταδικάζει την έξαρση της αστυνομικής βίας το Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου – Ταύρου

Με πρωτοβουλία της δημοτικής μας κίνησης

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, στη χθεσινή συνεδρίαση και µετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει κατά πλειοψηφία το ψήφισμα το οποίο κατέθεσε η Δημοτική Παράταξη Πολίτες Σε Δράση για την Ανατροπή, σχετικά µε την έξαρση της αστυνοµικής βίας.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

Το ∆.Σ. του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου, καταδικάζει απερίφραστα την έξαρση αστυνοµικής βίας το τελευταίο διάστηµα. Η εισβολή των αστυνοµικών στο σπίτι του σκηνοθέτη ∆ηµήτρη Ινδαρέ, η κακοποίηση του ιδίου, των γιών του και της συζύγου του, προκαλούν ανησυχία, δεδοµένου ότι για άλλη µια φορά, τα όργανα της τάξης, παραβιάζουν το Σύνταγµα, καταπατώντας τα δικαιώµατα του ανθρώπου, πρακτικές που δεν συνάδουν µε τη λειτουργία του Κράτους ∆ικαίου. Το γεγονός, δεν αρµόζει σε µια δηµοκρατική χώρα και µας επιστρέφει σε άλλες εποχές, µε το πρόσχηµα της προστασίας του πολίτη.

* Κατά ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Σταµάτιος Καζαντζής και Πέτριος Καραφωτιάς.

* Λευκό ψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆ηµήτριος Σούτος, Βασίλειος Γρούµπας, Ευάγγελος Κοτζαµπασάκης, Αθανάσιος Μελίστας και Ιωάννης Βολίκας.

0Shares