/Μπάμπης Μπιλίνης προς Διοίκηση Δήμου: “Αν αποφασίσατε την ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης, πείτε το”

Μπάμπης Μπιλίνης προς Διοίκηση Δήμου: “Αν αποφασίσατε την ιδιωτικοποίηση της ανακύκλωσης, πείτε το”

Το πρόσφατο, εκτενές δημοσίευμα της δημοσιογραφικής ιστοσελίδας «Inside Story» της 12/02/2020, επικαλούμενο έγγραφα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), υποστηρίζει ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να διερευνηθούν αναφορικά με την λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ», αλλά και το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο, που έχει υποβάλει για αξιολόγηση το συλλογικό αυτό σύστημα προς τον ΕΟΑΝ, για την επόμενη εξαετία.

Με δελτία τύπου ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης -ΕΟΑΝ (https://www.eoan.gr/el/content/671/deltio-typoy-viaii-diakopi-dioikitikoy-symvoylioy-eoan και https://www.eoan.gr/el/content/672/deltio-typoy-o-eoan-diapseydei-tin-anakoinosi-tis-antapodotikis-anakyklosis), στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, επαναλαμβάνει ότι το Συλλογικό Σύστημα της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» οφείλει να εγγυάται για λογαριασμό των συμβεβλημένων παραγωγών του την επίτευξη των στόχων του μέσα από την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών τους, αλλά και την απεικόνιση των απολογιστικών αποτελεσμάτων διασφαλίζοντας τη διαφάνεια στη διαχείριση του κοινωνικού πόρου λόγω της ιδιότητας του και εφ’ όσον εισπράττει χρήματα από τους εν λόγω παραγωγούς. (Το 2017 οι εισφορές των υπόχρεων παραγωγών, που εισέπραξε το Σύστημα ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.)

Όμως μέχρι σήμερα η εκκρεμότητα παραμένει καθώς το όποιο νέο επιχειρησιακό σχέδιο του συστήματος της «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» δεν φαίνεται να έχει εγκριθεί από το νέο ΔΣ του ΕΟΑΝ.

Το σύστημα της “Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης” διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου τα απόβλητα συσκευασίας (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία) με εργολάβους, ενώ το άλλο σύστημα η ΕΕΑΑ (οι μπλε κάδοι), που το 35% του μετοχικού του κεφαλαίου κατέχει η ΚΕΔΕ, σε συνεργασία με τους Δήμους.
Με βάση τα παραπάνω αποτελεί δυσάρεστη έκπληξη η προσωπική απόφαση Δημάρχου για παραχώρηση χώρων του Δήμου για πρόγραμμα κινητής μονάδας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από την Ανταποδοτική Ανακύκλωση για δέκα μέρες (απόφαση 168/2020).

Πέρα από τα διοικητικά προβλήματα, που εκκρεμούν, το πρόγραμμα είναι και αντιεπιστημονικό. Τι θα γίνει όταν μετά από δέκα μέρες εκπαίδευση των κατοίκων του Δήμου μας στην διαλογή στην πηγή επανέλθουμε στην υπάρχουσα υποδομή. Με ποια μόνιμη υποδομή θα υποστηρίξει ο Δήμος την διαλογή στην πηγή;
Όταν για την παραμικρή παραχώρηση πχ για το περίπτερο για το κυνήγι του χαμένου θησαυρού το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για απόφαση, η παραχώρηση χώρου στην Ανταποδοτική, που διαχειρίζεται αρκετά χρήματα, τις εισφορές των υπόχρεων, που αποτελούν κοινωνικό πόρο, έγινε με απόφαση Δημάρχου (αρ. πρωτ. 4112/ 2020). Γιατί; Δεν αμφισβητούμε την νομιμότητα. Αλλά το νόμιμο δεν είναι πάντα και ηθικό. Γιατί έπρεπε να παρακαμφτεί το Δημοτικό Συμβούλιο;

Επίσης στις 16 Μαρτίου 2020 λήγει η πενταετής σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και του συστήματος της “Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης”.

Η διοίκηση του Δήμου αμέλησε να φέρει το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός της προθεσμίας, που θέτει όρος της σύμβασης και η σύμβαση ανανεώνεται αυτοδίκαια για ένα ακόμα χρόνο, χωρίς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί;

Επιπροσθέτως στα παραπάνω στα γήπεδα του Μοσχάτου τις τελευταίες εβδομάδες τα απόβλητα συσκευασίας συλλέγονται από την “Ανταποδοτική Ανακύκλωση” χωρίς να υπάρχει κάποια σύμβαση με τον Δήμο. Ποιος έλαβε την απόφαση; Γιατί δεν υπάρχει σύμβαση;

Αν αποφασίσατε να ιδιωτικοποιήσετε την ανακύκλωση, πείτε το!

7-3-2020
Μπάμπης Μπιλίνης
επικεφαλής “Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή”
(παρέμβαση στο ΔΣ 5-3-2020).0Shares