/Μπάμπης Μπιλίνης: “Το Μοσχάτο και ο Ταύρος απέκτησαν σύγχρονο Κανονισμό Καθαριότητας και Διαχείρισης Αποβλήτων”

Μπάμπης Μπιλίνης: “Το Μοσχάτο και ο Ταύρος απέκτησαν σύγχρονο Κανονισμό Καθαριότητας και Διαχείρισης Αποβλήτων”

Ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας και Διαχείρισης Αποβλήτων

Μετά από διαβούλευση αρκετών εβδομάδων, μέσα από τη σύνθεση των διαφορετικών σχεδίων που παρουσιάστηκαν από τις παρατάξεις, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2020 εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας και Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ως προς την διαδικασία: Αποτελεί υπόδειγμα καλής πρακτικής για το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ως προς την ουσία: Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί το κυριότερο πρόβλημα που πρέπει να λύσει η πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα και ειδικά στην Αττική.

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου, μόνο με την εφαρμογή του κανονισμού, χωρίς να προσθέσει ούτε ένα κιλό στην ανακύκλωση που επιτυγχάνει αυτή τη στιγμή, μπορεί να μειώσει τα απορρίμματα που στέλνει για ταφή στον ΧΥΤΑ Φυλής κατά 13%.

Είναι φανερό από τα νούμερα, ότι στα αστικά απόβλητα προστίθενται και βιομηχανικά και επαγγελματικά απόβλητα, τα οποία θα έπρεπε να διαχειρίζονται οι ίδιες οι επιχειρήσεις που τα παράγουν. Πιστεύουμε ότι χάρη στην εφαρμογή του νέου κανονισμού ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί.

Επιπλέον, είναι ένας Κανονισμός ο οποίος διέπεται από τις αρχές του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης των αποβλήτων, στοχεύοντας στον οικολογικό και κοινωνικό μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος.

Παρόλο που τόσο η κυβέρνηση όσο και η περιφερειακή Αρχή στοχεύουν στην απορρύθμιση στον τομέα της καθαριότητας, ναρκοθετώντας την επίτευξη των στόχων που τίθενται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, εμείς ως Δήμος οφείλουμε να μείνουμε προσηλωμένοι στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η δημοτική κίνηση “Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή” συνέβαλε δυναμικά στην κατάρτιση του νέου κανονισμού και χαιρετίζει και τις άλλες παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, που συνετέλεσαν εξ ίσου στον νέο Κανονισμό Καθαριότητας και Διαχείρισης Αποβλήτων.

9-3-2020

Μπάμπης Μπιλίνης
επικεφαλής “Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή”
(Τοποθέτηση στο ΔΣ)

0Shares