/Το σύστημα πελατειακών σχέσεων της διοίκησης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου ιδιωτικοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο “οικόπεδο ΠΑΣΑ”

Το σύστημα πελατειακών σχέσεων της διοίκησης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου ιδιωτικοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο “οικόπεδο ΠΑΣΑ”

1. Το οικόπεδο ΠΑΣΑ στην Κοινότητα Ταύρου είναι σύμφωνα με το Πολεοδομικό Σχέδιο Ταύρου κοινόχρηστος χώρος. ΔΕΝ είναι ιδιωτικό οικόπεδο του Δήμου. Επομένως ο Δήμος οφείλει να το διαχειρίζεται έτσι, ώστε να εξασφαλίζει την κοινοχρηστία του χώρου. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι σαφής στην αναφορά του για το τι επιτρέπεται και τι όχι στον Δήμο ως διαχειριστή του κοινόχρηστου χώρου. (Συνήγορος του Πολίτη: https://www.synigoros.gr/resources/docs/202827.pdf )

2. Η διαμόρφωση του οικοπέδου ΠΑΣΑ σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων από την διοίκηση του Δήμου έπειτα από απόφαση κατά πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αναιρεί με κανένα τρόπο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του.

3. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30-6-2020 να ενοικιάσει με αντίτιμο τις σαράντα μια θέσεις στάθμευσης με το έτος σε κατοίκους του οικοδομικού τετραγώνου για αποκλειστική χρήση είναι εκτός νομικού πλαισίου. Ιδιωτικοποιεί τον χώρο.

4. Η απόφαση αυτή επίσης είναι και περιβαλλοντικά επιζήμια. Μια θέση στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης, όταν μετακινείται το αυτοκίνητο μένει κενή, ενώ όταν είναι κοινόχρηστη χρησιμοποιείται από οδηγούς διαφορετικών αυτοκινήτων πολλές φορές μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, περιορίζοντας την άσκοπη κυκλοφορία για εύρεση θέσης στάθμευσης. “Ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολήθηκε με το θέμα της παραχώρησης από τους ΟΤΑ αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης σε οχήματα τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, εφημερίδων, βουλευτών, πρεσβειών, δημόσιων υπηρεσιών κ.λπ. (υπόθεση 16295/2004). Οι παραχωρήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνονται ακόμη περισσότερο οι υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης για τους πολίτες σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές, όπως το κέντρο της Αθήνας. Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε πόρισμα, με το οποίο επισημαίνει ότι οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που παραχωρούν αποκλειστικούς χώρους στάθμευσης στερούνται νόμιμου ερείσματος, καθώς ο ΚΟΚ (άρθρο 52, παράγρ. 6) δίνει μεν στους ΟΤΑ τη δυνατότητα λήψης κυκλοφοριακών μέτρων, υπό τον όρο όμως αυτά να αποσκοπούν στον περιορισμό της κυκλοφορίας ή της στάθμευσης αυτοκινήτων και όχι το αντίθετο” (Ετήσια έκθεση 2004, σ. 133).

5. Η Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Μοσχάτου – Ταύρου “Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή” επισήμανε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 30-6-2020 ότι η απόφαση κινείται εκτός νομικού πλαισίου και καταγγέλλει την διοίκηση Ευθυμίου και την πλειοψηφία, που την στήριξε, ότι υποτάσσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων στα μικρο – πελατειακά της συμφέροντα.

30-6-2020

Μπάμπης Μπιλίνης

0Shares