/Με ψέματα “χαρίζουν” το οικόπεδο Πασά σε ιδιώτες

Με ψέματα “χαρίζουν” το οικόπεδο Πασά σε ιδιώτες

To ΦΕΚ αναφέρει “κοινόχρηστος χώρος με υπόγειο parking” – Ο Δήμαρχος το μεταφράζει ως “parking για συγκεκριμένους ιδιώτες”

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε στον Δήμαρχο

Η περίπτωση του οικοπέδου ΠΑΣΑ στην Κοινότητα Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 6Δ/11-1-1989, το Ο.Τ.37 / οικόπεδο ΠΑΣΑ είναι “Κοινόχρηστος Χώρος με υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων”.

Ο χώρος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το 2018 διαμορφώθηκε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης και στην συνεδρίαση 7-7-2020 αποφασίστηκε η ενοικίαση των θέσεων στάθμευσης για αποκλειστική χρήση.

Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η εισήγηση του Δημάρχου, που διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα, αναφέρει ότι στο ΦΕΚ 6Δ/ 1989 ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος ως δημοτικό παρκινγκ.

Πάνω σε αυτή τη διαστρέβλωση στηρίχθηκε η κατά την γνώμη μας παράνομη απόφαση. 

Πρόκειται ξεκάθαρα για καταστρατήγηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του χώρου.

Η εισήγηση του Δημάρχου αυτή την φορά εγκρίθηκε από το σύνολο της πλειοψηφίας (18 δημοτικοί σύμβουλοι). Είναι σαφές πως υπήρξε κινητοποίηση πανστρατιάς, έπειτα από το φιάσκο της προηγούμενης συνεδρίασης, όπου χρειάστηκε η ψήφος του κοινοτικού συμβούλου για να επιτευχθεί οριακή πλειοψηφία (14-13).

Αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί την παρανομία. Πλέον, η δημοτική Αρχή θα υποστεί την περιπέτεια του διοικητικού ελέγχου ως προς την νομιμότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τελικά ΝΑΙ ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, για να κατακερματίζεται από εφήμερες πλειοψηφίες στον βωμό των πελατειακών τους δικτύων.

Ελπίζουμε ότι ο Διοικητικός έλεγχος της νομιμότητας θα προστατεύσει τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

0Shares