/Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή: Στο ίδιο έργο θεατές. Ράβε – ξήλωνε στην Παραλία μας

Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή: Στο ίδιο έργο θεατές. Ράβε – ξήλωνε στην Παραλία μας

Εισάγεται αύριο στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής η διαδικασία για επιλογή Χρηματο-οικονομικού Συμβούλου για το έργο του Φαληρικού.

Το αντικείμενο του Συμβούλου αφορά την εξεύρεση χρηματοδότησης, στο πλαίσιο μάλιστα ΣΔΙΤ (σελ. 3 της Εισήγησης). Η διάρκεια της Σύμβασης είναι έως 2 χρόνια (σελ. 29 της Πρόσκλησης). Από τον τρόπο πληρωμής προκύπτει ότι θα είναι σίγουρα άνω του 1 έτους (σελ. 33 της Πρόσκλησης).

Πρόκειται για απαράδεκτη διαδικασία, διότι δεν υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη προσφυγής σε κοινοτική χρηματοδότηση. Η δαπάνη του έργου με όρους προϋπολογισμού είναι 140 εκατ € (τα 175 εκατ. € που αναφέρει ο Προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνουν 35 εκατ. € που αφορούν εσωτερικές διαμορφώσεις κτιρίων, που κάλλιστα μπορούν να αναληφθούν από τους μισθωτές των κτιρίων και όχι να επιβαρύνουν την Περιφέρεια Αττικής). Μετά τις εκπτώσεις η αναμενόμενη δαπάνη του έργου θα είναι περί τα 70 εκατ. €, ποσόν που κάλλιστα μπορεί να καλυφθεί από την Περιφέρεια Αττικής.

Την ίδια στιγμή που αναζητά κοινοτική χρηματοδότηση, η Διοίκηση Πατούλη εγκαταλείπει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Από 84 εκατ. που το παρέδωσε η προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας τον Αύγουστο του 2019, το ΠΔΕ της ΠΑΤΤ έκλεισε στα 57 εκατ. € το 2019, ενώ στα ίδια επίπεδα κινείται το 2020 και προφανώς ανάλογα θα ισχύσουν και το 2021. Αυτή και μόνο η απώλεια πόρων από το ΠΔΕ για τα χρόνια 2019 – 2021, που υπερβαίνει τα 80 εκατ. €, θα αρκούσε για την χρηματοδότηση του έργου.

Το έργο οδηγείται σε μαρασμό.

Η 1η Φάση σέρνεται, καθώς η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής δεν τολμά να πιέσει τον Ανάδοχο. Αντίθετα τον πριμοδοτεί με απ᾽ ευθείας ανάθεση στον ΧΥΤΑ Φυλής και με ανάθεση του έργου των LED, όπου οι όροι που τέθηκαν οδήγησαν σε μία και μόνη έγκυρη προσφορά.

Η 2η φάση του έργου δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν το 2023, διότι αν η Σύμβαση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου ανατεθεί στις αρχές του 2021 και απαιτήσει 15 μήνες συν 9 μήνες ο διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου … φθάσαμε στο 2023.

Το χειρότερο όμως είναι η αλλαγή του χαρακτήρα του έργου. Από ένα Δημόσιο Οικολογικό Πάρκο, πηγαίνουμε σε μια ιδιωτική επένδυση, που προφανώς για να αποσβέσει την δαπάνη (αμφίβολο εάν αυτό είναι εφικτό) θα φέρει πολλές και μεγάλες εμπορικές χρήσεις. Προφανώς και ανατροπή του υπάρχοντος οικολογικού σχεδιασμού.

Επίσης, γίνεται φανερό ότι Μελέτη για την Δημοπράτηση του έργου υπάρχει. Ο Σύμβουλος δεν αναλαμβάνει καμία “ τεχνική εργασία”, πέραν της σύνταξης Τεχνικών Δελτίων (στη βάση της υπάρχουσας Μελέτης προφανώς) και της σύνταξης των Τευχών Δημοπράτησης για την επιλογή Αναδόχου του ΣΔΙΤ. Συνεπώς όσα λεγόντουσαν από την Διοίκηση Πατούλη για “ελλιπή Μελέτη”, δυστυχώς και από την Τεχνική μας Υπηρεσία, αποδεικνύονται απλά προσχήματα.

Συμπερασματικά, ο δρόμος που ακολουθεί η Διοίκησης Πατούλη είναι άκρως επικίνδυνος για το Δημόσιο Οικολογικό Πάρκο του Φαληρικού Όρμου και πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια να ανατραπεί.

20-10-2020

Το γραφείο τύπου

0Shares