/Τι Λωζάνη, τι Κοζάνη! Τι Φυσική Κολυμβητική Δεξαμενή, τι Κολυμβητήριο!

Τι Λωζάνη, τι Κοζάνη! Τι Φυσική Κολυμβητική Δεξαμενή, τι Κολυμβητήριο!

Συμβολή σε ένα διάλογο, που γίνεται στον Δήμο μας:

Το τελευταίο διάστημα, είτε λόγω άγνοιας, είτε με στόχο τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων, συγχέονται δύο εντελώς διαφορετικές υποδομές: η φυσική κολυμβητική δεξαμενή με το κολυμβητήριο.

Η Φυσική Κολυμβητική Δεξαμενή είναι ένα τεχνικό οικοσύστημα. Το νερό καθαρίζεται με φυσικό τρόπο και έχει σημαντικό φορτίο μικροοργανισμών, που βοηθά στην ανάπτυξη χλωρίδας και πανίδας. Είναι ένα στοιχείο φυσικού πάρκου με υγροτοπικά χαρακτηριστικά. Ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται, για την πλήρωση της χρησιμοποιείται θαλάσσιο ή γλυκό νερό.

Το Κολυμβητήριο είναι μια αθλητική εγκατάσταση, η οποία προορίζεται για εντατική χρήση, με συνεχείς προπονήσεις (ατομικές ή συλλογικές) και αγώνες. Το νερό είναι πάντα γλυκό, απολυμαίνεται με χλώριο και άλλα χημικά, δεν έχει φορτίο ζωής και -μετά την χρήση του- αποχετεύεται και δεν επαναεισάγεται στο φυσικό περιβάλλον.

Η Παραλία του Μοσχάτου, μετά από αγώνες των πολιτών, αλλά και εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας έχει χαρακτηριστεί στον νόμο 4277/2014 “Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής 2021” ως υγρότοπος δεύτερης κατηγορίας, που πρέπει να αποκατασταθεί. Στο πρόγραμμα αποκατάστασης του υγροτοπικού στοιχείου εντάσσονται οι Κολυμβητικές Δεξαμενές.

Η δημιουργία Φυσικού Πάρκου με υγροτοπικά στοιχεία είναι ζήτημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Δικαιοσύνης μετά από μισό αιώνα κακοποίησης της παραλίας και ενώ βρισκόμαστε σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και πανδημίας.

Δυστυχώς, ο διάλογος κουφών που πραγματοποιείται το τελευταίο διάστημα στον δήμο μας και η σύγκριση δυο διαφορετικών ως προς χρήση ή λειτουργία εγκαταστάσεων μόνο σύγχυση δημιουργεί.

Ας ευχηθούμε να μην προκαλέσει και καθυστερήσεις.

0Shares