/Μπάμπης Μπιλίνης: Επανάσταση στη σκέψη, Ανατροπή στην νοοτροπία Ανανέωση στην πολιτική

Μπάμπης Μπιλίνης: Επανάσταση στη σκέψη, Ανατροπή στην νοοτροπία Ανανέωση στην πολιτική

Η υγειονομική κρίση, η κλιματική κρίση επιβάλουν αλλαγές στους στόχους και στον τρόπο διοίκησης του Δήμου, της Πόλης.

Ναι, η επιλογή των άμεσων συνεργατών είναι δικαίωμα και ευθύνη του Δημάρχου.

Το δικό μας δικαίωμα και ευθύνη είναι να κρίνουμε τους στόχους και την διοίκηση του Δημάρχου.

Από την επιλογή λοιπόν των συνεργατών του κρίνουμε την Διοίκηση Ευθυμίου ως βαθιά γραφειοκρατική και συντηρητική. Μια κλειστή παρέα που φοβάται να ανοιχτεί σε πρόσωπα και ιδέες. “Πίσω ολοταχώς”.

11-2-2021
Μπάμπης Μπιλίνης
επικεφαλής “Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή”

ΥΓ. Επί της πολιτικής διαφωνούμε. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα μας είναι αγαπητά.

0Shares