/Στο Μοσχάτο – Ταύρο έχουμε καθεστώς φεουδαρχίας; Η περίπτωση του Αμφιθεάτρου “Τεμπονέρας”

Στο Μοσχάτο – Ταύρο έχουμε καθεστώς φεουδαρχίας; Η περίπτωση του Αμφιθεάτρου “Τεμπονέρας”

“Το φέουδο είναι θεσμός που προέρχεται από τον συνδυασμό τριών στοιχείων:

● Το beneficium, δηλαδή η παραχώρηση του δικαιώματος να καρπώνεται κάποιος μια έκταση γης για περιορισμένο χρονικό διάστημα με αντάλλαγμα την υπόσχεση προσφοράς συνήθως στρατιωτικών υπηρεσιών.

● Η υποτέλεια (Vassalagium), δηλαδή η υποχρέωση εκείνου που δέχτηκε την έκταση γης να ορκιστεί στον χορηγό πίστη (sacramentum fidelitatis) και να του προσφέρει τις υπηρεσίες που ζητούνται.

● Η ατέλεια (inmunitas), δηλαδή η απαλλαγή εκείνου που δέχεται τη δωρεά της γης από την υποχρέωση να υπαγάγει στη δικαιοδοσία του χορηγού τις περιοχές που έχουν παραχωρηθεί, όπου πια μόνο αυτός έχει την αποκλειστική κυριαρχία.

Το φέουδο έφερε επίσης τον χαρακτήρα της “εισφοράς”, ή του “οικονομικού ανταλλάγματος”, ή του κληρονομικού “τίτλου” επί αμοιβής, που δινόταν συνηθέστερα μετά από ιδιαίτερη πανηγυρική τελετή “φόρου τιμής” και “όρκου υποτέλειας” στον ηγεμόνα. Τα φέουδα που διατηρήθηκαν μέχρι τον 13ο αιώνα, ήταν μεγάλες εκτάσεις που περιελάμβαναν καλλιεργήσιμα εδάφη, χωριά ακόμα και πόλεις με δικαίωμα της εκμετάλλευσης αυτών και απόδοσης προσόδων.” (πηγή:el.wikipedia.org)

Σύμφωνα με τον νόμο τα σχολικά ακίνητα μεταβιβάζονται και ανήκουν στον Δήμο, ο οποίος αναλαμβάνει με ειδική ετήσια κρατική χρηματοδότηση την συντήρηση και αναβάθμιση τους εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η εκπαιδευτική διαδικασία προηγείται οποιουδήποτε άλλου. Για την εκπαιδευτική διαδικασία αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο/η Διευθυντής της σχολικής μονάδας.

Όταν δεν υπάρχει εκπαιδευτική διαδικασία με την σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης του σχολείου, της Σχολικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ο Δήμος μπορεί να χρησιμοποιεί ή να παραχωρεί τους σχολικούς χώρους για κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Να συμφωνήσουμε επίσης ότι οι σχολικές γιορτές και εκδηλώσεις είναι μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Αυτονόητα θα πεί κάποιος. Έλα όμως που στο Μοσχάτο – Ταύρο χρειάζεται αγώνας για την κοινή λογική. Αλλιώς δεν θα φτάναμε στο σημείο ο Διευθυντής του σχολείου να ζητά με αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου, του αμφιθεάτρου “Τεμπονέρας”. (Δημοτικό Συμβούλιο δια περιφοράς με emails 26-10-2021.)

Σε συνέχεια αυτής της λογικής για ένα αγώνα μπάσκετ των παιδιών του σχολείου στην αυλή θα ζητηθεί παραχώρηση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρόκειται για υπερβολικά αυστηρή και γραφειοκρατική παρερμηνεία των νόμων, αλλά συμπεριφορές προηγούμενων χρόνων μας βάζουν στον πειρασμό να σκεφτούμε και την εκδοχή του “όρκου υποτέλειας” της φεουδαλικής αντίληψης, που δυστυχώς κάποιοι φαίνεται εξακολουθούν να κουβαλούν από τον μεσαίωνα στον 21ο αιώνα.

0Shares