/Ξεχασμένος ο Ταύρος και το Βόρειο Μοσχάτο από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής

Ξεχασμένος ο Ταύρος και το Βόρειο Μοσχάτο από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα 2021-2025 της Περιφέρειας Αττικής είναι ουσιαστικά ο οδικός χάρτης για το πού θα κατευθυνθούν τα κονδύλια του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για το χρονικό διάστημα έως το 2025.
Δυστυχώς ένα πρόγραμμα παρωχημένο με σημαντικά λάθη για την περιοχή, τον Νότιο Τομέα Αθήνας και για το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου.

Αναφέρει ότι κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη για τους δήμους του Νότιου Τομέα είναι η “εξισορρόπηση των συγκρούσεων χρήσεων γης κυρίως όσο αφορά την κατοικία και την αναψυχή”.

Αν το αναπτυξιακό ζητούμενο της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για τον Νότιο Τομέα είναι να γεμίσουμε καφετέριες και κατάληψη κάθε ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα, τότε λίγα πράγματα έχει διδαχθεί από την τριπλή – υγειονομική, κλιματική, οικονομική – κρίση.

Το Μοσχάτο – Ταύρος, που πέρα από περιοχές κατοικίας – αναψυχής το μεγαλύτερο μέρος της έκτασής του καλύπτεται από το ΠΔ της περιοχής της Οδού Πειραιώς, που είναι βιομηχανική περιοχή προς εξυγίανση και το ΠΔ για τον Ελαιώνα μένει εκτός για πολλοστή φορά..

11-11-2021

Μπάμπης Μπιλίνης
επικεφαλής “Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή”

Η τοποθέτηση της Δημοτικής Κίνησης “Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή” στο Δημοτικό Συμβούλιο

Βρισκόμαστε μέσα στην δίνη της τριπλής κρίσης – Κλιματικής, Υγειονομικής, Οικονομικής. Η λογική της μεγιστοποίησης της ανάπτυξης με όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι ξεπερασμένη. Η κλιματική, υγειονομική και οικονομική κρίση έχουν θέσει καινούργια ερωτήματα.

Η ανασυγκρότηση και μετασχηματισμός με οικολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του παραγωγικού υποδείγματος είναι το μεγάλο αναπτυξιακό στοίχημα.

Για την περιοχή μας στην μελέτη αναφέρονται τα εξής:

“Ο χώρος της Αττικής διαμορφώνεται βάσει χωρικών ενοτήτων, αξόνων και πόλων ανάπτυξης, οι οποίοι αποτελούν τις περιοχές κλειδιά που αναλαμβάνουν δομικό ρόλο στη διάρθρωση του χώρου, όπου εστιάζονται οι δράσεις και τα μέσα για την υλοποίηση των στόχων του νέου ΡΣΑ, στο πλαίσιο της σύνθεσης των τομεακών πολιτικών στο χώρο.

Καθορίζονται τέσσερις (4) Χωρικές Ενότητες, με διάκριση σε επιμέρους Χωρικές Υποενότητες, για τη βέλτιστη χωροταξική οργάνωση, με βάση τη γεωγραφική διάρθρωση και τα επιμέρους φυσιογνωμικά τους χαρακτηριστικά…
Συγκεκριμένα καθορίζονται ως εξής:…

γγ) Η Χωρική Υποενότητα Νότιας Αθήνας περιλαμβάνει τους Δήμους Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου.
Χωρική Υποενότητα Νότιας Αθήνας: Διατηρείται ο χαρακτήρας της ως περιοχής κυρίως κατοικίας, αλλά και τουρισμού, αναψυχής και εμπορίου. Κατεύθυνση αποτελεί η πολεοδομική οργάνωση των περιοχών, κυρίως με τον έλεγχο των χρήσεων μέσω των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης των συγκρούσεων χρήσεων γης, κυρίως όσον αφορά την κατοικία και την αναψυχή. Προωθείται η καλύτερη δικτύωση της Υποενότητας και η χωροθέτηση υποδομών υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας.”

Αυτή η εκτίμηση της κατάστασης όπως περιγράφεται ανωτέρω δεν καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου. (Αφορά μόνο το μέρος του Μοσχάτου από την παραλία έως τις γραμμές ΗΣΑΠ).

Το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου αφορά η περιοχή της οδού Πειραιώς, που καλύπτεται από το ΠΔ του 2001 για την οδό Πειραιώς και από το 17% της περιοχής του Ελαιώνα ΠΔ του 1995.

Λαμβάνοντας υπόψη, όλα τα παραπάνω, και κατόπιν αξιολόγησης της μελέτης, όπως αυτή διαβιβάστηκε από τη Περιφέρεια Αττικής εισηγούμαστε τις ακόλουθες προτάσεις- επισημάνσεις ώστε να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση και περαιτέρω διαμόρφωση της εν λόγω Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025. Συγκεκριμένα:

1. Ενσωμάτωση προτάσεων και κριτηρίων για ενεργειακή στήριξη αδύναμων νοικοκυριών με σκοπό την μη περαιτέρω υποβάθμιση και μεσοπρόθεσμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Παροχή κινήτρων για την ίδρυση Ενεργειακών Κοινοτήτων με βασικό στόχο την δίκαιη ενεργειακή μετάβαση με την συμμετοχή της κοινωνίας στον σχεδιασμό..

2. Προώθηση προτάσεων που ενθαρρύνουν τους Δήμους σε διεύρυνση των προγραμμάτων και δράσεων ανακύκλωσης με στόχο την περαιτέρω μείωση του όγκου των απορριμμάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η ΣΜΠΕ αναφέρεται στον ΠΕΣΔΑ 2016. Ήδη έχει εγκριθεί η εισήγηση από το ΔΣ του ΕΔΣΝΑ για το νέο ΠΕΣΔΑ Αττικής, το οποίο συγκεντρώνει την διαχείριση του 80% των απορριμμάτων Αττικής στον Χώρο της Φυλής και στο ΣΜΑ Σχιστού. Προοπτική ανορθολογική όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας των πολιτών.

3. Λήψη μέριμνας για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων από πλημμυρικά φαινόμενα με την πραγματοποίηση έργων στις εκβολές των ποταμών Ιλισσού και Κηφισού. Εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης ροής και ταχύτητας νερού και συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης με στόχο την άμεση αξιολόγηση και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτων αναγκών.

4. Προώθηση απαιτούμενων ενεργειών για ενσωμάτωση και ομαλή κοινωνική ένταξη ομάδων, κοινοτήτων (Μεταναστών , Ρομά) ,άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων. Επεξεργασία προγραμμάτων ένταξης με στόχους την
– Αξιοπρεπή στέγη
– Συμμετοχή στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων
– Δωρεάν υγειονομική περίθαλψη
– Πρόσβαση στην αγορά εργασίας και στο εμπόριο.

5. Θέσπιση αυστηρότερων ελέγχων στη τοποθέτηση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας με στόχο την προστασία των πολιτών από έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες.

6. Εφαρμογή παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων και ιδιαίτερα καταγραφή στοιχείων στο Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) από ειδικούς σταθμούς που να είναι χωροθετημένοι στη Δημοτική Ενότητα Ταύρου λόγω της παράνομης καύσης καλωδίων και της ανεξέλεγκτης συσσώρευσης αποβλήτων στη περιοχή του Ελαιώνα.

7. Άμεσες δραστικές παρεμβάσεις στον ιστορικό χώρο των <<Σφαγείων>> στη Δημοτική Ενότητα Ταύρου με στόχο την επαναδραστηριοποίηση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών λειτουργιών στα πλαίσια δημιουργίας του “Πάρκου Ενότητας Λαού” σύμφωνα με τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου του πρώην Δήμου Ταύρου.

8. Ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών παίρνοντας μέτρα για εξάλειψη των σημείων κυκλοφοριακής συμφόρησης και αύξησης της οδικής ασφάλειας στα μεγάλα οδικά δίκτυα των λεωφόρων Πειραιώς και Κηφισού. Η παγκοσμιοποίηση, το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει αναπτύξει τις δραστηριότητες στον κλάδο των μεταφορών και αυτή η ανάπτυξη θα έχει συνέχεια. Η συσσώρευση τέτοιων δραστηριοτήτων γύρω από την πρωτεύουσα και το λιμάνι του Πειραιά δημιουργούν προβλήματα στις άλλες χρήσεις γης, που υπάρχουν. Η προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων επιβάλλει αυτή η δραστηριότητα να γίνεται σε οργανωμένα Επιχειρηματικά Πάρκα.

9. Δημιουργία διαδρομής ως επώνυμο πολιτιστικό προϊόν ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Λεωφόρου Πειραιώς όπου βρίσκονται σημαντικές υποδομές πολιτισμού όπως το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και ο «Ελληνικός Κόσμος», το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

10. Αυστηρή εποπτεία τήρησης νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων σκραπ για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη Δημοτική Ενότητα Ταύρου που εξακολουθεί να υφίσταται τεράστιες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις με διενέργεια αδιάλειπτων συχνών ελέγχων προς αποφυγή.

11. Επιτάχυνση χρονοδιαγράμματος έργων ανάπλασης Φαληρικού όρμου στην παραλία του Μοσχάτου. Εποπτεία τήρησης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την εκτέλεση των έργων. Σύμφωνα με το ΡΣΑΑ στην Αττική υπάρχουν υγρότοποι α΄ προτεραιότητας, (είναι αυτοί που έχουν υποστεί λίγες παρεμβάσεις, το οικοσύστημα λειτουργεί ικανοποιητικά και χρειάζονται προστασία) και υγρότοποι β΄προτεραιότητας (που έχουν υποστεί ανθρώπινες παρεμβάσεις και το οικοσύστημα τους δέχεται πιέσεις) και χρειάζονται παρεμβάσεις στην κατεύθυνση ανάκτησης περιβάλλοντος (ν.4277/2014 νέο ΡΣΑ-Α.) Τέτοιος υγρότοπος β΄προτεραιότητας σύμφωνα με το ΡΣΑΑ είναι η παραλία του Φαληρικού Όρμου στο Μοσχάτο, που πρέπει οι όποιες παρεμβάσεις να γίνουν με βάση τον υπάρχοντα σχεδιασμό του ΠΔ.ΦΕΚ 443/ΤΑΑΠ/2013.
Άνοιγμα της πόλης προς το Πάρκο της παραλίας. Στα πλαίσια της πράσινης πόλης δημιουργία διαδρομής ήπιας κυκλοφορίας από τον σταθμό προαστιακού στον Ταύρο έως την παραλία στο Μοσχάτο με πολεοδομική ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των οδών Θέμιδος, Τζων Κέννεντυ – Λαχαναγορά, περιοχή ΗΣΑΠ Μοσχάτου λεωφόρος Μακρυγιάννη.

12. Η πανδημία μας απέδειξε ότι χρειάζεται ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας με εύκολη πρόσβαση σε αυτό του κάθε πολίτη. Δημιουργία Πρωτοβάθμιων Μονάδων Υγείας σε κάθε Δημοτική Κοινότητα και κάθε Δήμο.

13. Η αποκατάσταση των βιομηχανικών χώρων και η εγκατάσταση σε αυτές χρήσεων, που αναπτύσσονται στα πλαίσια της 4ης βιομηχανικής επανάστασης θα δώσει νέα ζωή στα κτίρια και θα δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Στα πλαίσια προστασίας του Τοπίου, αλλά και την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα πρέπει να προβλέπεται και η αποκατάσταση των παλαιών Προσφυγικών Πολυκατοικιών, που υπάρχουν σε δήμους της Αττικής.

0Shares