/Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή: Η Πρόταση μας για τον προϋπολογισμό του Ανταποδοτικού Δημοτικού Τέλους 2022

Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή: Η Πρόταση μας για τον προϋπολογισμό του Ανταποδοτικού Δημοτικού Τέλους 2022

“Να δώσουμε αναδιανεμητικό και κοινωνικό χαρακτήρα στα δημοτικά τέλη”

• Ο συντελεστής ανταποδοτικού δημοτικού τέλους να παραμείνει ο ίδιος με πέρυσι.
• Να επεκταθούν τα κρητήρια απαλλαγής των νοικοκυριών

  Η πρότασή μας Η πρόταση του Δήμου
Άποροι Πλήρης απαλλαγή Πλήρης απαλλαγή
Μακροχρόνια άνεργοι Πλήρης απαλλαγή (δεν υπάρχει ομάδα)
Τρίτεκνες οικογένειες Πλήρης απαλλαγή για φορολογητέο εισόδημα έως 45.000 ευρώ (υπάρχει μόνο μία κατηγορία “πολύτεκνοι”)
Οικογένειες με τέσσερα παιδιά Πλήρης απαλλαγή για φορολογητέο εισόδημα έως 55.000 ευρώ (υπάρχει μόνο μία κατηγορία “πολύτεκνοι”)
Οικογένειες με πέντε παιδιά και άνω Πλήρης απαλλαγή για φορολογητέο εισόδημα έως 75.000 ευρώ (υπάρχει μόνο μία κατηγορία “πολύτεκνοι”)
Πολύτεκνοι (καλύπτεται από τις παραπάνω επιμέρους κατηγορίες) Πλήρης απαλλαγή για φορολογητέο εισόδημα έως 12.000 ευρώ – 50% απαλλαγή για φορολογητέο εισόδημα από 12.000,01 έως 30.000 ευρώ
Μονογονεϊκές οικογένειες Ολική απαλλαγή για φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 ευρώ με 1 παιδί. Αύξηση ορίου απαλλαγής 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος Πλήρης απαλλαγή για φορολογητέο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. 50% απαλλαγή για φορολογητέο εισόδημα από 12.000,01 έως 20.000 ευρώ
Ανάπηροι 67% και άνω Πλήρης απαλλαγή Πλήρης απαλλαγή για φορολογητέο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. 50% απαλλαγή για φορολογητέο εισόδημα από 12.000,01 έως 20.000 ευρώ
Ανάπηροι 80% και άνω Πλήρης απαλλαγή

Πλήρης απαλλαγή για για εισόδημα έως 25.000 ευρώ

Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (παρ. 235 ν.4389/16)

Πλήρης απαλλαγή (δεν υπάρχει ομάδα)

Κοινωνικό τιμολόγιο ν.4320/15

Πλήρης απαλλαγή 50% απαλλαγή

Το Ανταποδοτικό Δημοτικό Τέλος είναι ένα “άδικος” φόρος ανταποδοτικής μορφής για τις υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που παρέχει ο Δήμος. Τον χαρακτηρίζουμε άδικο, γιατί υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο του ακινήτου και όχι από το διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα ή τα κέρδη μιας επιχείρησης.

Από μια άλλη οπτική τα έσοδα από τα δημοτικά τέλη είναι ένα μεγάλο μέρος των εσόδων του Δήμου, που χωρίς αυτά, η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είχε πρόβλημα επιβίωσης.

Είναι πραγματικότητα, αν πούμε, ότι η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση “έβαλε πλάτη” και κράτησε την κοινωνική συνοχή κατά την παρατεινόμενη υγειονομική κρίση. Αυτό έγινε με κόστος, που επωμίστηκαν οι Δήμοι. Επίσης οι Δήμοι, αλλά και τα νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με δυσθεώρητες ανατιμήσεις στο κόστος του ρεύματος –κατά 40%- και των καυσίμων. Έχουν επίσης οι Δήμοι να αντιμετωπήσουν την μεγάλη αύξηση των τελών που καταβάλλουν στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ν. Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι με απόφαση του ΕΔΣΝΑ επιβλήθηκε τέλος για τα βιοαπόβλητα που μεταφέρονται στη Φυλή, που ήταν δωρεάν μέχρι το 2020, αλλά και πρόσθετο τέλος ταφής των απορριμμάτων, που θα ισχύσει από το 2022.

Ο νόμος ( παρ.3 άρθρο13 ν.4368/2016 και άρθρο 12 ν.4558/2018) επιτρέπει στους δήμους να ορίσουν εισοδηματικά κρητήρια ολικής ή μερικής απαλλαγής από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους σε νοικοκυριά. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα να δωθούν χαρακτηριστικά αναδιανεμητικά και κοινωνικής συνοχής σε ένα άδικο φόρο.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε να μείνει ίδιος με πέρυσι ο συντελεστής του Ανταποδοτικού Δημοτικού Τέλους και να ισχύσουν τα παρακάτω κρητήρια απαλλαγής στα νοικοκυριά (Η απόφαση 10/ 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου χρειάζεται επικαιροποίηση. Το 2018 η χώρα είχε βγεί από τις μνημονιακές υποχρεώσεις και βρισκότανε σε ρυθμό ανάπτυξης. Δυστυχώς τώρα το 2019 βρίσκεται και πάλι σε ύφεση και οικονομική κρίση.)

ΠΡΟΤΑΣΗ “ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ”
ΑΠΟΡΟΙ : πλήρης απαλλαγή.
Μακροχρόνια άνεργοι: πλήρης απαλλαγή.
Τρίτεκνες οικογένειες: Ολική απαλλαγή για φορολογητέο εισόδημα έως 45.000ευρώ.
Οικογένειες με τέσσερα παιδιά: Ολική απαλλαγή για φορολογητέο εισόδημα έως 55.000ευρώ
Οικογένειες με πέντε παιδιά και άνω: Ολική απαλλαγή για φορολογητέο εισόδημα έως 75.000ευρώ
Μονογονεϊκές οικογένειες: Ολική απαλλαγή για φορολογητέο εισόδημα έως 25.000ευρώ με 1 παιδί. Αύξηση ορίου απαλλαγής κατά 3000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο μέλος.
Ανάπηροι 67% και άνω: πλήρης απαλλαγή.
Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης παρ. 235 ν.4389/16: πλήρης απαλλαγή.

Με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανταποδοτικού τέλους 2021 Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου η πρόταση μας είναι απολύτως εφικτή και μέσα στις δυνατότητες του προϋπολογισμού του 2022.
15-11-2021
“Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή”
Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση Μοσχάτου – Ταύρου.

 

0Shares