/Μπάμπης Μπιλίνης: “Φοβικός και χωρίς προοπτική ο προϋπολογισμός του 2022” (βίντεο)

Μπάμπης Μπιλίνης: “Φοβικός και χωρίς προοπτική ο προϋπολογισμός του 2022” (βίντεο)

Την Τρίτη 14-12-2021 έγιναν τα διαδοχικά συμβούλια για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του Δήμου.

Δυστυχώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται στη μέγγενη των αλλεπάλληλων ελέγχων, που της επιβάλει η κεντρική κυβέρνηση καταργώντας ουσιαστικά το αυτοδιοίκητο.

Με αυτό το σφιχτό ελεγκτικό πλαίσιο από την μια, την υγειονομική, οικονομική κρίση και την ακρίβεια να καλπάζει από την άλλη, ο προϋπολογισμός του Δήμου κινείται σε συντηρητικά πλαίσια. Σε αυτό συμβάλλει και η φοβική και χωρίς σχεδιασμό με προοπτική Διοίκηση Ευθυμίου στον Δήμο.

Η πανδημία, η κλιματική κρίση, η οικονομική και κοινωνική κρίση, που ζούμε, αλλάζουν την πόλη. Η πρώτη προτεραιότητα μας θα πρέπει να είναι αυτές οι αλλαγές να γίνουν υπέρ των αδυνάτων και να συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή και όχι υπέρ των ισχυρών διευρύνοντας τις ανισότητες.

Γνωρίζοντας τις δυσκολίες, αλλά έχοντας επίγνωση του σημαντικού ρόλου, που καλείται να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση η Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση «Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή» με τις συλλογικές της διαδικασίες κατέληξε και κατέθεσε εναλλακτικές προτάσεις για τα Δημοτικά Τέλη (επισυνάπτεται) και για το Τεχνικό Πρόγραμμα (επισυνάπτεται), που αποτελούν το σημαντικότερο μέρος του Προϋπολογισμού.

Οι προτάσεις μας προσπαθήσαμε να είναι ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες και να έχουν προοπτική να διεκδικηθεί η χρηματοδότησή τους από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, αν η Διοίκηση του Δήμου μπορέσει και τα διεκδικήσει.

Στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό ο επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Δημοτικής Κίνησης «Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή» Μπάμπης Μπιλίνης μεταξύ άλλων τόνισε:

« Το μεγάλο στοίχημα που είχε η διοίκηση του Δήμου από το 2010 να αντιμετωπίσει είναι η σύγκλιση των ανισοτήτων μεταξύ των δυο κοινοτήτων Μοσχάτου και Ταύρου. Αν ανατρέξουμε στις εμπορικές αξίες των κατοικιών θα διαπιστώσουμε ότι αντί σύγκλιση είχαμε απόκλιση των ανισοτήτων σε βάρος των νοικοκυριών του Ταύρου. Το 2022 πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό. Προτείνουμε να δημιουργηθεί από τον Δήμο «Κέντρο προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων» με κατεύθυνση τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την 4η βιομηχανική επανάσταση (υψηλή τεχνολογία) και την εκπαίδευση. Να είναι ο Δήμος αυτός που θα σχεδιάσει τις χρήσεις στην βιομηχανική περιοχή προς εξυγίανση κι όχι τα οικονομικά συμφέροντα με οχλούσες χρήσεις. Πρόταση, που είναι ώριμη, καθώς έχουν γίνει οι αρχικές διερευνήσεις.

Επίσης να διεκδικήσουμε στα πλαίσια των εκατό χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 να κηρυχθούν οι πιο παλιές Προσφυγικές Πολυκατοικίες διατηρητέες και να διεκδικηθεί η επισκευή και συντήρηση τους από τα κονδύλια, που προβλέπονται στο Ταμείο Ανάκαμψης για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων.

Δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε αυτό τον Προϋπολογισμό. Εδώ είμαστε, αν στις τροποποιήσεις του υιοθετήσει η Διοίκηση τις προτάσεις μας, να τις υπερψηφίσουμε.»

0Shares