Το αυγό του φιδιού 2

Η Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση “Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή” από πολύ καιρό πριν, από τις 20 Οκτωβρίου 2016, είχε επισημάνει τα έργα και ημέρες του αποπεμφθέντος και ανεξαρτητοποιηθέντος δημοτικού συμβούλου από την παράταξη του…