Η πρότασή μας για τα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη…

Σε κοινή πρόταση για τον προσδιορισμό των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2021 κατέληξαν οι δημοτικές κινήσεις "Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή" και "Μαζί Μπροστά", έπειτα από μία σειρά διαβουλεύσεων. Ευρισκόμενοι στο μέσον τριών…