/Διακήρυξη

Διακήρυξη

                                                                                                    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 6-6-2018

 

Η Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση «Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή» απευθύνεται στο λαό του Μοσχάτου και του Ταύρου με σκοπό να ξεκινήσει μια νέα εποχή για το Δήμο μας, πιστοί πάντοτε σε όλη τη μέχρι τώρα πορεία μας στα δημοτικά δρώμενα και στις αρχές μας
• να λύνουμε συλλογικά τα προβλήματα
• να συμμετέχει ουσιαστικά η κοινωνία στη λήψη και την υλοποίηση των αποφάσεων.
Ο νέος νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνει μεγάλες δυνατότητες για να αποδεσμευτεί ο Δήμος μας από το έως τώρα μοντέλο του «ενός ανδρός αρχή» και την κυριαρχία των μικροσυμφερόντων στη διαχείριση των προβλημάτων του. Να αγκαλιάσει τους κατοίκους του και τα προβλήματά τους φέρνοντάς τους πιο κοντά στα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις τους και κάνοντάς τους συμμέτοχους στα οράματα για την πόλη.
Με τις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνονται στη χώρα μας, στόχος μας είναι ο Δήμος μας να ανοίξει τα φτερά του και να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην διαμόρφωση συνθηκών Δίκαιης Ανάπτυξης στην περιοχή μας.
Η δημοτική μας κίνηση ήταν και είναι η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ που μένει πάντα ενεργή εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, εντός και εκτός των νομικών προσώπων και επιτροπών του Δήμου αλλά κυρίως εντός της ίδιας της πόλης, των κοινόχρηστων χώρων της, των σχολείων της και κάθε δομής της που συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Δεν είναι η ΠΑΡΑΤΑΞΗ που συγκροτείται γύρω από ένα πρόσωπο για να κατέλθει στις δημοτικές εκλογές και μόλις αυτές τελειώσουν διαλύεται.
Στη δική μας κίνηση δεν έχει σημασία ποιος εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος και ποιος όχι. Όλοι εμείς που στηρίζουμε τη δημοτική κίνηση ήμασταν και είμαστε ενεργοί και προεκλογικά και μετεκλογικά, για να παίρνουμε συλλογικές αποφάσεις που θα εκφράζουν όλα τα μέλη μας.
Αγωνιζόμαστε μέσα από συνθετικές διαδικασίες και συγκλίσεις με τις άλλες δημοτικές παρατάξεις προσπαθώντας να φτάνουμε στο μέγιστο βαθμό συνεννόησης και συμφωνίας μέσα στα θεσμικά όργανα του Δήμου, με γνώμονα πάντοτε τη διεκδίκηση του μέγιστου κέρδους όχι μόνο για το Δήμο μας αλλά και ευρύτερα για την περιοχή μας.
Η κατεύθυνσή μας το επόμενο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτή του δρόμου της συγκροτημένης λειτουργίας, της δραστήριας παρουσίας, και της επικράτησης των απόψεών μας στα αυτοδιοικητικά πράγματα και στην κοινωνία.
Οι προγραμματικοί μας στόχοι οι οποίοι και μας διαχωρίζουν ξεκάθαρα από τις έως τώρα δημοτικές πλειοψηφίες και τους συν αυτώ στα χρόνια του ¨Καλλικράτη¨ είναι :
• Η ευρύτερη δυνατή συμφωνία για το ρόλο της Αυτοδιοίκησης στο πολιτικό–διοικητικό σύστημα της χώρας, σε συνδυασμό με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται για τους ΟΤΑ, με την ενίσχυση της δημοκρατίας και με τη συμμετοχή των πολιτών.
Στεκόμαστε απέναντι στο πρότυπο του Δημάρχου που έχει την πλαστή απόλυτη πλειοψηφία σε όλα τα όργανα και αποφασίζει μαζί με τους συνεργάτες του για το «καλό μας» χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον αντίλογο.
• Η θεσμοθέτηση της τακτικής λογοδοσίας στους δημότες. Η συμμετοχή του Δημότη στη λήψη των αποφάσεων, μέσα από λαϊκές συνελεύσεις και δημοψηφίσματα, που οι αποφάσεις τους θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τη δημοτική αρχή.
• Ένα συνεκτικό αναπτυξιακό σχέδιο βασισμένο στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών του Μοσχάτου και του Ταύρου με οικολογικό και κοινωνικό μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος.
• Η συγκρότηση μετώπου απέναντι στην ακροδεξιά, το φασισμό, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και την ομοφοβία. Συνεχής και συνεπής υπεράσπιση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
• Η περαιτέρω και ουσιαστική εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής (υγεία, παιδεία, αλληλεγγύη), με την ενίσχυση δημοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών, με σταθερές και πλήρους απασχόλησης θέσεις εργασίας και ενεργή συμμετοχή και συνεργασία με τα αντίστοιχα αυτόνομα κινήματα πολιτών.
• Η προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πολιτικών απασχόλησης, ενισχύοντας σε τοπικό επίπεδο την κοινωνία των πολιτών και το κοινωνικό της κεφάλαιο.
• Η χρηστή και διαφανής διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με την αξιοποίηση και διάχυση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Η διεκδίκηση νέων οικονομικών πόρων και η αξιοποίηση των υπαρχόντων σε άμεσες και επείγουσες ανάγκες του Δήμου μας.
• Θέτουμε ως βασικό μας στόχο την ενοποίηση του Δήμου μας, ένα στόχο στον οποίο η απερχόμενη δημοτική πλειοψηφία οχτώ χρόνια τώρα απέτυχε οικτρά. Δεν ανεχόμαστε πια να είμαστε ένας δήμος με δυο πόλεις. Μοσχάτο και Ταύρος πρέπει επιτέλους να πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους και να συνεργαστούν, να αλληλοβοηθηθούν έστω και μέσα στα πλαίσια της «από τα πάνω συγκόλλησης μέσω του Καλλικράτη» και να εργαστούμε όλοι μαζί για να επιτύχουμε τουλάχιστον τα βασικά στοιχεία συγκρότησης ενιαίας πόλης, όπως η συγκοινωνία και οι κοινές δράσεις, οι υπηρεσίες και η ταυτόχρονη ανάπτυξη.
• Θέλουμε να συμμετέχει η κοινωνία στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην περιοχή. Θέλουμε π.χ. οι αξίες γης που διαμορφώνονται εξαιτίας των αλλαγών στο παράκτιο μέτωπο να μην δυσκολέψουν την κατοικία υπέρ μιας χωρίς όρους επαγγελματικής – τουριστικής ανάπτυξης (βραχυχρόνια μίσθωση για τουριστικό κατάλυμα κ.α.). Θέλουμε οι ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις ΟΧΕ (τα χρήματα του πακέτου Γιουνγκέρ), που αφορούν και την περιοχή της οδού Πειραιώς, να σχεδιαστούν με την συμμετοχή της κοινωνίας προς κέρδος της κοινωνίας και όχι από τα οικονομικά συμφέροντα.
• Θέλουμε τις κοινωνικές ομάδες ενεργές. Η νεολαία, η τρίτη ηλικία, οι επαγγελματικές ομάδες, οι αθλητικοί σύλλογοι να έχουν θεσμικό ρόλο, να συμμετέχουν στα κοινά και στη λήψη των αποφάσεων και όχι απλώς να παρακολουθούν τις εξελίξεις απ’ τη θέση του θεατή.
• Θέλουμε ένα Δήμο που θα εξασφαλίζει την καθαριότητα στις γειτονιές, θα ενθαρρύνει και θα δημιουργεί κουλτούρα ανακύκλωσης μακριά από λογικές του τύπου «να φύγουν τα σκουπίδια από μας κι όπου θέλουν ας πάνε». Να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ στην εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. το 2016. Να αποκομίζει οικονομικά οφέλη και εργασία για τους πολίτες από τη διαχείριση των απορριμμάτων.
• Θέλουμε την αξιοποίηση των δημοτικών κτιρίων που μένουν για χρόνια ολόκληρα άδεια κουφάρια, αλλά και τη διεκδίκηση ακινήτων άλλων φορέων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας και μένουν αναξιοποίητα, ώστε να περάσουν στην ιδιοκτησία του Δήμου και να στεγάσουν δραστηριότητες όχι μόνο του ίδιου του Δήμου αλλά και ομάδων ενεργών συμπολιτών μας.
• Θέλουμε περισσότερο πράσινο και αξιοποίηση δεσμευμένων χώρων πρασίνου του Δήμου. Ζωντάνεμα των πάρκων και των παιδικών χαρών που μένουν κλειστά και ρημάζουν.
• Θέλουμε να προσελκύουμε τον πολιτισμό στο δήμο μας κάνοντάς τον ταυτόχρονα προσιτό στους δημότες. Υποστηρίζουμε τους συμπολίτες μας που θέλουν να ασχοληθούν με τα πολιτιστικά θέματα και θα συνδράμουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο τη νέα δημιουργία.
• Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, να δώσουμε διέξοδο στους νέους με την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και των νεοφυών επιχειρήσεων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κυψέλες κοινωνικής οικονομίας στα όρια του Δήμου μας .
Όλες και όλοι εμείς που συναποφασίζουμε σήμερα συνεχίζουμε δυναμικά και συλλογικά την καθημερινή μας παρέμβαση με βάση τις αποφάσεις μας.
Η προσπάθεια μας ήταν, είναι και θα είναι συλλογική. Δεν πιστεύουμε στην αυθεντία του ενός. Έχουμε εμπιστοσύνη στη συλλογική σκέψη. Σε επόμενο κατάλληλο χρόνο όλοι κι όλες θα επιλέξουμε αυτόν που θα αναλάβει τον ρόλο του υποψήφιου δημάρχου μας και των υποψήφιων συμβούλων, ως ίσοι μεταξύ ίσων.
Καλούμε Μοσχατιώτες και Ταυριώτες, γυναίκες και άντρες να συμμετέχουν στη Δημοτική Κίνηση «Πολίτες σε Δράση για την Ανατροπή» με βάση το παραπάνω πλαίσιο διαλόγου και δράσης.

0Shares